Kontakt z nami

Lokalizacja
Dołącz
do nas!

40-631 Katowice, ul. Wesoła 3
Autobusy: 9, 10, 11, 296, 297, 689

telefon
Obsługa
+48 796 124 124
email

cob@cob-fitness.pl
marketing@cob-fitness.pl
szkolenia@cob-fitness.pl
sandra@cob-fitness.pl

Formularz kontaktowy
Klauzula informacyjna.
Informujemy, że dane osobowe zawarte przez Panią/Pana w zapytaniu będą przetwarzane przez Sebastiana Krupskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usługowo-Handlowy PELFORTH Sebastian Krupski z siedzibą w Szczyrku przy ul. Górskiej 66; NIP: 6340006453; REGON: 271816496 (Administratora), w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, na adres e-mail cob@cob-fitness.pl jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Administrator. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.