Bezpłatny kurs

Projekt zakłada objęcie BEZPŁATNYM wsparciem grupy 350 osób w wieku od 20 do 35 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), i ma na celu podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt przewiduje wsparcie 350 osób w ramach kursu instruktor zajęć fitness, instruktor nauki pływania, trener personalny, instruktor kinezygerontroprofilaktyki oraz prawo jazdy kategorii B.W ramach projektu będą realizowane DARMOWE szkolenia:
– kurs trenera personalnego
– kurs instruktora fitness
– kurs instruktora nauki pływania
– kurs instruktora kinezygerontroprofilaktyki
– prawo jazdy kategorii B

Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu

Oświadczenie osoby aplikującej o udział projekcie