BEZPŁATNY KURS - MOBILNY INSTRUKTOR SPORTU – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!


Bezpłatny kurs

Projekt zakłada objęcie BEZPŁATNYM wsparciem grupy 350 osób w wieku od 20 do 35 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), i ma na celu podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt przewiduje wsparcie 350 osób w ramach kursu instruktor zajęć fitness, instruktor nauki pływania, trener personalny, instruktor kinezygerontroprofilaktyki oraz prawo jazdy kategorii B.

W ramach projektu będą realizowane DARMOWE szkolenia:
- kurs trenera personalnego
- kurs instruktora fitness
- kurs instruktora nauki pływania
- kurs instruktora kinezygerontroprofilaktyki
- prawo jazdy kategorii B

Bezpłatny kurs

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu

Oświadczenie osoby aplikującej o udział projekcie

Regulamin projektu

NAJBLIŻSZE TERMINY SZKOLEŃ:

24.08. - 15.09. – Trener personalny weekend
07.09. - 29.09.– Instruktor pływania weekend
14.09. - 06.10.– Instruktor pływania weekend
5.10 - 20.10 – Instruktor pływania tryb weekend
12.10 - 27.10 – Instruktor pływania tryb weekend
14.09. – 06.10. – Trener personalny weekend
26.08. - 01.09. – Trener personalny dzienny
23.09. - 29.09. - Trener personalny dzienny
31.08. - 22.09.- Instruktor fitness weekend
12.10 - 3.11 - Instruktor Fitness tryb weekend
02.09. - 08.09. – Instruktor fitness dzienny
07.09. - 29.09. – Trener personalny seniora

Trener personalny weekend
12.10-3.11.2019
9.11-1.12.2019
23.11-15.12.2019

Trener personalny Kinezygerontoprofilaktyki (seniora) weekend
12.10-27.10.2019
9.11-24.11.2019
30.11-15.12.2019

Trener personalny dzienny
21.10-27.10.2019
18.11-24.11.2019
9.12-15.12.2019