BEZPŁATNY KURS - MOBILNY INSTRUKTOR SPORTU – ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!


Bezpłatny kurs

Projekt zakłada objęcie BEZPŁATNYM wsparciem grupy 350 osób w wieku od 20 do 35 lat zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), i ma na celu podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

Projekt przewiduje wsparcie 350 osób w ramach kursu instruktor zajęć fitness, instruktor nauki pływania, trener personalny, instruktor kinezygerontroprofilaktyki oraz prawo jazdy kategorii B.

W ramach projektu będą realizowane DARMOWE szkolenia:
- kurs trenera personalnego
- kurs instruktora fitness
- kurs instruktora nauki pływania
- kurs instruktora kinezygerontroprofilaktyki
- prawo jazdy kategorii B

Bezpłatny kurs